High quality cannabis seeds for a fair price. Free shipping for all orders above €75,-
Go to wishlist Ønskeseddel

Indkøbskurv

Your cart is currently empty

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

Generelle vilkår og betingelser for salg og levering af Foline BV, hvis registrerede kontor er i Maastricht, Holland. Sumo Seeds er et mærke, som ejes af Foline BV

Foline BV Maastricht
Holland

Handelskammer: 60250739
Momsnummer: NL853827965B01

IBAN: NL42 INGB 0006423671
BIC / SWIFT: INGB NL2A

Artikel 1. Anvendelse af disse generelle vilkår og betingelser
1. Disse almindelige handelsbetingelser gælder for alle tilbud og alle aftaler indgået mellem Foline BV., herefter benævnt Sælger, og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt angivet.
2. Anvendelsen af ​​eventuelle vilkår og betingelser for Køber afvises udtrykkeligt.

Artikel 2. Generelt
Medmindre andet er angivet, tjener produktbilleder kun som eksempler og kan afvige fra de leverede produkter. Alle detaljer i kataloget, nyhedsbrevet og på hjemmesiden er givet uden garanti og kan være med forbehold for fejl.

2. Kontrakten indgås ved skriftlig accept af ordren (ordrebekræftelse) eller ved levering af varerne.

Artikel 3. Priser
1. Alle priser er i euro, inklusive afgifter.
2. Priserne er altid som oplyst i Sælgers seneste nyhedsbrev eller på Sælgers hjemmeside på ordretidspunktet.

 


Artikel 4. Ordrer og levering
1. Bestillinger på små pakker og engros kan kun foretages separat og kan af organisatoriske årsager ikke kombineres. Køber vil ikke pådrage sig yderligere leveringsomkostninger som følge heraf.

Sælger forbeholder sig retten til at afvise ordrer (uden at give en grund) af økonomiske årsager. Hvis et produkt er udsolgt, vil en erstatning af samme værdi kun blive givet, hvis det udtrykkeligt anmodes om det. Aflysninger accepteres kun for produkter, der ikke er afsendt.
Alle varer, der kan leveres fra lageret, afsendes normalt inden for 2 hverdage. Når den er afsendt, tager leveringen inden for EU 3 - 10 arbejdsdage, og for produkter leveret til andre lande op til 6 uger. Oplysningerne om leveringsperioder er ikke bindende.

 


Artikel 5. Fortrydelsesret
1. Annulleringer accepteres kun for ordrer, der endnu ikke er behandlet.

I betragtning af disse varers sarte karakter er der ingen juridisk ret til at returnere frø, når de er leveret.
I tilfælde af effektiv annullering skal enhver kontraktlig præstation modtaget af en af ​​parterne returneres og enhver udnyttelse (f.eks. renter) eftergives.
Alle transportomkostninger i forbindelse med returnering afholdes af Køber.
Såfremt Køber helt eller delvist er ude af stand til at returnere det fra Sælger modtagne kontraktlige produkt, eller hvor dette kun er muligt i forringet stand, er Køber erstatningspligtig i det omfang en eventuel tabt værdi. Dette gælder ikke for køb af varer, hvor denne forringelse udelukkende skyldes dets test, sådan som det ville have været muligt i en butikstransaktion. Køber kan i øvrigt undgå denne erstatningspligt, hvis Køber ikke gør brug af varen som ejer og undgå enhver handling, der kan forringe dens værdi. Varer, der kan sendes som en pakke, skal returneres for sælgers omkostninger og risiko.

 


§ 6. Ejendomsforbehold
1. Varer forbliver i sælgers ejerskab, indtil fuld betaling er foretaget.

 


Artikel 7. Betaling
1. Betalingsmetoder inkluderer kontanter eller forud ved bankoverførsel (bankoplysninger nedenfor). En detaljeret liste over betalingsmetoder er tilgængelig på hjemmesiden.

 


Artikel 8. Garanti
1. Sælgers garanti tilbydes er i overensstemmelse med lovbestemmelser.
2. Sælger yder ingen garanti for mangler, der opstår ved (fortsat) brug af de købte varer.

 


Artikel 9. Beskadigede eller mistede forsendelser
1. Forsendelse og import sker for købers risiko og regning. Omkostninger i forbindelse med importafgifter, kontrolafgifter, behandlinger og lignende er udelukkende Købers ansvar. Beskadigelse eller delvis bortkomst af forsendelser skal noteres ved modtagelse af leverer på forsendelsesdokumenterne. Sælger kan på Købers vegne rejse krav om beskadigede eller bortkomne forsendelser til fragtfirmaet. Erstatning for beskadigede eller mistede forsendelser kan gives i form af erstatninger, hvor det er relevant.

 


Artikel 10. Importbestemmelser
1. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for manglende overholdelse af Købers lands importregler. Det er Købers ansvar at informere om eventuelle regler og krav vedrørende import af Sælgers produkter.

 


Artikel 11. Ansvar
1. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for skader eller udgifter, som er påført ved eller gennem køb af Sælgers produkter eller brugen af ​​Sælgers hjemmeside.

 

 

Artikel 12. Databeskyttelse
1. Privatliv
Dit privatliv er vigtigt for os. Vi ønsker, at du skal føle dig sikker, når du køber varer fra vores hjemmeside. For at beskytte dit privatliv har vi inkluderet denne meddelelse på vores hjemmeside og vil gerne forklare, hvordan vi beskytter dit privatliv, og hvordan vi bruger de oplysninger, vi modtager fra dig. Denne databeskyttelsesmeddelelse gælder for alle oplysninger, der indsamles på webstedet.

Personlig data
I det omfang personoplysninger kan blive registreret under kontrakten, vil de blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med bestemmelserne i den hollandske databeskyttelseslovgivning. Personlige oplysninger vil kun blive anmodet om og brugt i det omfang, de er nødvendige for udarbejdelse og gennemførelse af den tilknyttede kontraktlige aftale og for en eventuel kreditkontrol. Brugere kan til enhver tid anmode om oplysninger om deres personlige data, som opbevares af os. De kan også anmode om sletning af sådanne personlige data, der er gemt af os, hvis kontraktforholdet opsiges, og opbevaringen af ​​dataene ikke er fastsat.
Din e-mailadresse vil ikke blive videregivet til andre (undtagen i det omfang det er nødvendigt for at opfylde betingelserne i kontraktforholdet) for at beskytte dig mod uønsket reklame (spam).
Ikke-personlige data

Adgangsdata vedrørende hver hjemmeside-adgangsprocedure gemmes i en logfil. Disse data er ikke relateret til personer; vi er derfor ikke i stand til at identificere, hvilke brugere der har anmodet om hvilke data. Følgende datasæt gemmes i forhold til hver anmodning om information:

- navn på anmodede filer,
- dato og tidspunkt for anmodningen,
- mængden af ​​overførte data,
- adgangsstatus (fil overført, fil ikke fundet osv.),
- den side, hvorfra anmodningen blev fremsat
- en beskrivelse af den anvendte webbrowsertype.

I forbindelse med din adgang til siden modtager vi brugsdata, der er gemt til statistiske formål, og som kan tillade identifikation ved hjælp af IP-adressen. Der gøres ikke kommerciel brug af persondata.

Tekniske foranstaltninger
Vi har indført de nødvendige tekniske og elektroniske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger. For eksempel gemmes ingen personlige data på vores webserver. Den sikre overførsel af dine data under bestillingsprocessen er sikret ved SSL-kodning.
Kontakt os venligst til enhver tid, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse

 


Artikel 13. Andet
1. Hvor Køber er en erhvervskunde, en offentligretlig juridisk person eller et særligt offentligretligt aktiv, er vores vedtægtsmæssige hjemsted fastsat som det eksklusive værneting for alle krav, der udspringer af denne kontrakt. Sælger er også berettiget til at anlægge sag mod kunden ved retten på sit eget hjemsted.
2. Hvis en bestemmelse i denne aftale er helt eller delvist ugyldig eller senere mister sin juridiske gyldighed, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser.​