High quality cannabis seeds for a fair price. Free shipping for all orders above €75,-

Wózek sklepowy

Your cart is currently empty

Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Foline BV z siedzibą w Maastricht w Holandii. Sumo Seeds to marka należąca do Foline BV

Foline BV Maastricht
Holandia

Izba handlowa: 60250739
Numer VAT: NL853827965B01

IBAN: NL42 INGB 0006423671
BIC / SWIFT: INGB NL2A

Artykuł 1. Stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert i wszelkich umów zawieranych pomiędzy Foline BV., zwanym dalej Sprzedającym, a Kupującym, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej na piśmie.
2. Odrzuca się stosowanie jakichkolwiek warunków Kupującego.

Artykuł 2. Ogólne
O ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia produktów służą jedynie jako przykłady i mogą różnić się od dostarczonych produktów. Wszystkie szczegóły w katalogu, biuletynie i na stronie internetowej podawane są bez gwarancji i mogą być obarczone błędami.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego przyjęcia zamówienia (potwierdzenia zamówienia) lub dostarczenia towaru.

Artykuł 3. Ceny
1. Wszystkie ceny podane są w euro, łącznie z podatkami.
2. Ceny są zawsze zgodne z najnowszym biuletynem Sprzedającego lub na stronie internetowej Sprzedającego w momencie składania zamówienia.

 


Artykuł 4. Zamówienia i dostawa
1. Zamówienia na paczki i hurt można składać tylko oddzielnie i ze względów organizacyjnych nie można ich łączyć. W związku z tym Kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (bez podania przyczyny) z przyczyn ekonomicznych. W przypadku wyprzedania produktu substytut o równej wartości zostanie podany tylko na wyraźne żądanie. Rezygnacje będą przyjmowane tylko w przypadku produktów, które nie zostały wysłane.
Wszystkie towary dostarczane z magazynu są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni roboczych. Po wysłaniu dostawa na terenie UE trwa od 3 do 10 dni roboczych, a w przypadku produktów dostarczanych do innych krajów do 6 tygodni. Podane dane dotyczące terminów dostawy nie są wiążące.

 


Artykuł 5. Prawo do odstąpienia
1. Rezygnacje będą przyjmowane tylko w przypadku zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Ze względu na delikatny charakter tych towarów nie ma prawa do zwrotu dostarczonych nasion.
W przypadku skutecznego anulowania wszelkie świadczenia umowne otrzymane przez którąkolwiek ze stron powinny zostać zwrócone, a wszelkie wykorzystanie (np. odsetki) umorzone.
Wszelkie koszty transportu w związku ze zwrotami pokrywa Kupujący.
Jeżeli Kupujący nie jest w stanie w całości lub w części zwrócić produktu objętego umową otrzymanego od Sprzedającego lub gdy jest to możliwe tylko w pogorszonym stanie, wówczas Kupujący będzie zobowiązany do odszkodowania do wysokości utraconej wartości. Nie dotyczy to zakupu towaru, którego pogorszenie wynika wyłącznie z jego przetestowania, jakie byłoby możliwe w transakcji sklepowej. Kupujący może w inny sposób uniknąć tego obowiązku rekompensaty, jeśli Kupujący nie korzysta z przedmiotu jako właściciel i unika wszelkich działań, które mogą obniżyć jego wartość. Przedmioty nadające się do wysłania jako paczka należy zwrócić na koszt i ryzyko Sprzedającego.

 


Artykuł 6. Zastrzeżenie własności
1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia pełnej płatności.

 


Artykuł 7. Płatność
1. Metody płatności obejmują gotówkę lub z góry przelewem bankowym (dane bankowe poniżej). Szczegółowa lista metod płatności dostępna jest na stronie.

 


Artykuł 8. Gwarancja
1. Sprzedawcy udzielana jest gwarancja zgodna z przepisami prawa.
2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji za wady powstałe w wyniku (kontynuacji) użytkowania zakupionego towaru.

 


Artykuł 9. Uszkodzone lub zagubione przesyłki
1. Wysyłka i import odbywa się na ryzyko i koszt Kupującego. Koszty poniesione w związku z cłami importowymi, opłatami kontrolnymi, zabiegami itp. ponoszą wyłącznie Kupujący. Uszkodzenie lub częściową utratę przesyłek należy odnotować przy odbiorze przez dostawcę na dokumentach przewozowych. Sprzedający może w imieniu Kupującego zgłosić reklamację za uszkodzoną lub zagubioną przesyłkę do firmy przewozowej. Odszkodowanie za uszkodzoną lub zagubioną przesyłkę może być udzielone w formie zamienników, o ile ma to zastosowanie.

 


Artykuł 10. Przepisy importowe
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów importowych kraju Kupującego. Obowiązkiem Kupującego jest informowanie o wszelkich przepisach i wymaganiach dotyczących importu produktów Sprzedającego.

 


Artykuł 11. Odpowiedzialność
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wydatki poniesione w związku z zakupem produktów Sprzedającego lub korzystaniem ze strony internetowej Sprzedającego.